ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել 043959501, 099022141 հեռախոսահամարներով

Ազգանուն, անուն, հայրանուն (պարտադիր)
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ e-mail
Բջջային հեռախոսահամար (պարտադիր) Հեռախոս 1
Հեռախոս 2
Բնակության վայրի հասցե

Մասնագիտությունը

Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն Առաջին էջ՝
Լրացուցիչ՝
Բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի (միջուկի) պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
Հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում),
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հատուկ արտոնություններից օգտվելու մասին փաստաթուղթը և պատճեն (դրանց առկայության դեպքում),
Լուսանկար (3x4 սմ չափսի)
Դիմորդը' ընդունելության գործընթացի կազմակերպման և քննությունների անցկացման համար, նախապես վճարում է 3000 (հազար) ՀՀ դրամ: Անկախ մրցույթին մասնակցելուց և
ընդունելության արդյունքից' վճարված գումարը դիմորդին հետ չի վերադարձվում:

Հաշվեհամարներ՝


ՎՏԲ Հայաստան բանկ - 16021100146800

Արդշին բանկ - 2471800045970000

Ակբա բանկ - 220083350110000

Ծանոթ եմ բուհի ընդունելության կարգին -> Ընդունելության կարգ