Շարունակական կրթություն

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել 043959501, 099022141 հեռախոսահամարներով

Ազգանուն, անուն, հայրանուն (պարտադիր)
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ e-mail
Բջջային հեռախոսահամար (պարտադիր) Հեռախոս 1
Հեռախոս 2
Բնակության վայրի հասցե

Մասնագիտությունը

Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն Առաջին էջ՝
Լրացուցիչ՝
Ավարտական փաստաթղթի պատճեն՝(Դիպլոմ)
Ավարտական փաստաթուղթը (ատեստատ, դիպլոմ) տրամադրած հաստատությունը
Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը,երաշխավորագիր
1-ին կամ 2-րդ խմբի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամության, առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու մասին փաստաթղթեր, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տված տեղեկանքներ (առկայության դեպքում)
Լուսանկար (3x4 սմ չափսի)
Դիմորդը' ընդունելության գործընթացի կազմակերպման և քննությունների անցկացման համար, նախապես վճարում է 1500 (հազար) ՀՀ դրամ: Անկախ մրցույթին մասնակցելուց և
ընդունելության արդյունքից' վճարված գումարը դիմորդին հետ չի վերադարձվում:

Հաշվեհամարներ՝


ՎՏԲ Հայաստան բանկ - 16021100146800

Արդշին բանկ - 2471800045970000

Ակբա բանկ - 220083350110000

Ծանոթ եմ բուհի ընդունելության կարգին -> Ընդունելության կարգ